ОСНОВИ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ З МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ. Теми позааудиторної самостійної роботи студентів (лікувальна справа)

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1 Захоплююче життя слова: слова латинського походження в українській мові (школа, студент, таблиця, директор, лекція, аудиторія). 2
2 За допомогою словників установити, що таке міф — дійсне, історичне, вигадане? Різновиди міфів. 1
3 За допомогою довідкової літератури встановити етимологію слів м’ята, алтея, конвалія, зубрівка, валеріана, беладона тощо. 1
4 Опрацювати додатково теоретичний матеріал про порядок слів та правило перекладу простого латинського речення. 1
5 Вивчити додатково матеріали про залежність відмінкових закінчень іменників у Асс. та Abl. від вживання перед ними прийменників. 1
6 Терміни. Види термінів. Утворення клінічних термінів, які означають назви методів лікування, обстеження та дослідження за допомогою кінцевих терміноелементів: ‑graphia, -metria, -gramma, -scopia. 1
7 Лікарські форми. Лікарські форми, які вживають за кордоном. 1
8 Латинські префікси, які використовують для утворення клінічних термінів: intra-, post-, sub-, super-, inter-, supra-. 2
9 Етимологія назв дерев на -us. 1
10 Назви препаратів, які включають до свого складу позначення лікарської форми: мазь новокаїнова, сироп алтейний, настоянка валеріанова, олія вазелінова. 1
11 Прізвища в назвах лікарських препаратів. 2
12 Частотні відрізки в тривіальних назвах лікарських препаратів. Транслітерація тривіальних назв лікарських засобів. 1
13 Встановити етимологічні витоки запропонованих викладачем слів типу калорія, гуманність, флора, легальний, гонорар. 2
14 Утворення назв патологічних процесів і станів за допомогою кінцевих терміноелементів: -necrosis, -ptosis, -sclerosis, -stenosis, -rrhexis. 1
15 Іменники середнього роду грецького походження на -ma. 1
16 Опрацювати запропонований викладачем додатковий матеріал та простежити за використанням прикметнників у різних ступенях порівняння в назвах лікарських рослин: Cucurbita maxima, Plantago major, Polygonum minus, Vinca minor, Chelidonium majus. 2
17 Cтупені порівняння прикметників прийменникового походження. 2
18 Звороти зі словом dies у медичній термінології. 2
19 Грецькі числівники-префікси: di-, tri-, tetra-, pent-, hex-, hept-, octo- в назвах лікарських засобів та полівітамінних препаратів. 4
  ВСЬОГО 29