ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 1. Складання дієт до різних захворювань. Значення лікувального харчування в комплексному лікуванні пацієнтів.
 2. Термотерапія. Правила проведення термотерапії, дезінфекція та зберігання термометрів. Види гарячки. Цифровий і графічний запис температури в температурний лист.
 3. Характеристика пульсу. Визначення та реєстрації даних.
 4. Правила вимірювання артеріального тиску. Демонстрація методики вимірювання та реєстрацію даних.
 5. Гірчичники. Показання . Протипоказання. Продемонструвати методику.
 6. Зігрівальний компрес. Показання й протипоказання. Механізм дії. Продемонструвати методику.
 7. Грілка, міхур з льодом. Показання та протипоказання. Механізм дії, техніка приготування. Продемонструвати виконання на фантомі.
 8. Плевральна пункція. Показання. Підготувати потрібний інструментарій. Участь у проведенні маніпуляцій.
 9. Правила збирання харкотиння для різних досліджень.
 10. Банки, показання та протипоказання. Механізм дії. Приготувати все для демонстрації методики.
 11. Методи оксигенотерапії. Продемонструвати техніку подавання кисню пацієнту.
 12. Сифонна клізма. Показання й протипоказання. Підготувати все необхідне. Продемонструвати техніку.
 13. Очисна клізма. Показання й протипоказання. Механізм дії. Підготувати все необхідне. Продемонструвати техніку.
 14. Послаблювальна клізма. Показання й протипоказання. Механізм дії. Підготувати все необхідне. Продемонструвати техніку.
 15. Промивання шлунка. Показання й протипоказання. Демонстрація техніки промивання шлунка товстим зондом.
 16. Правила підготовки пацієнта до взяття калу на наявність яєць глистів, приховану кров, копрологічне дослідження.
 17. Правила підготовки пацієнтів до ендоскопічного методу обстеження органів травлення, рН-метрії.
 18. Правила підготовки пацієнтів до рентгенологічного методу обстеження органів травлення (рентгеноскопії шлунка, іригоскопії, холецистографії).
 19. Лікувальні клізми. Показання й протипоказання. Продемонструвати техніку виконання на фантомі.
 20. Дослідження сечі за методом Зимницького. Правила проведення. Значення проби для діагностики.
 21. Дослідження сечі за методом Нечипоренка, значення для діагностики. Виписати направлення та підготувати пацієнта.
 22. Правила вимірювання добового діурезу, водного балансу. Діагностичне значення.
 23. Експрес-методи визначення вмісту глюкози й ацетону в сечі, діагностичне значення.
 24. Антибіотикотерапія. Правила розведення. Демонстрація проби на чутливість до антибіотиків на фантомі.
 25. Способи введення антибіотиків.
 26. Інсулінотерапія. Місця введення інсуліну. Техніка виконання.
 27. Правила введення біциліну.
 28. Підготовка системи для внутрішньовенного краплинного введення.
 29. Техніка взяття крові з вени на біохімічне дослідження.
 30. Техніка виконання підшкірної, внутрішньом’язової ін’єкцій.
 31. Техніка виконання внутрішньовенного струминного введення ліків.
 32. Дуоденальне зондування. Техніка проведення. Діагностичне значення.
 33. Фракційне зондування. Техніка проведення. Діагностичне значення.
 34. Правила виписування, зберігання та облік сильнодійних та отруйних засобів.
 35. Профілактика СНІДу в умовах ФАПу, станції швидкої допомоги, лікувального закладу.
 36. Охорона праці при роботі з інфекційним матеріалом, його знезараження.
 37. Використання індивідуальних засобів захисту при взятті біологічного матеріалу в терапевтичному відділенні, протитуберкульозному закладі.