Харківська обласна рада оголошує конкурси на заміщення посад керівників вищих навчальних закладів

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРСИ НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД: ...

директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «БОГОДУХІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше як десять років (з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Закону України ,,Про вищу освіту”).

Для участі в конкурсі подаються такі документи: заява про участь у конкурсі на ім’я голови Харківської обласної ради; особовий листок обліку кадрів з фотографією; автобіографія; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №  1465; довідка про наявність або відсутність судимості; інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копія паспорта, засвідчена претендентом; копія трудової книжки; письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), засвідчуються за місцем роботи.

Строк подання заяв -  два місяці з дня опублікування оголошення (з 21 січня 2019 року).

Документи приймаються за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64, кім. 94. (Харківська обласна рада).

         Довідки за телефоном: (057) 705-32-88

http://oblrada.kharkov.ua/ua/public-information/management-of-municipal-property/events-and-announcements/21048-kharkivska-oblasna-rada-ogoloshue-konkursi-na-zamishchennya-posad-kerivnikiv-vishchikh-navchalnikh-zakladiv