Рішення педагогічної ради

Протокол №1 від 31 серпня 2015 року

Рішення:

 1. З метою покращення ефективності педагогічного процесу необхідно укомплектувати педагогічний колектив.

Директор

 1. Навчальним кабінетам і лабораторіям активізувати роботу з надання студентам допомоги у більш глибшому вивчені дисципліни.

Зав. кабінетами

 1. З метою покращення роботи кабінетів вивчати, узагальнювати і поширювати передовий досвід роботи окремих кабінетів.

Зав. практикою

 1. З метою покращення якості знань студентів застосовувати в навчальному процесі високоефективні методи та інноваційні технології навчання.

Заступник директора з навчальної роботи

 1. З метою підвищення якості методичного забезпечення навчального процесу необхідно поповнити і оновити електронну базу методичного забезпечення дисциплін згідно діючих навчальних програм.

Викладачі

 1. Продовжити роботу з відпрацювання безпричинних пропусків практичних занять з професійних дисциплін на базі ЦРЛ.

Зав. відділенням

 1. Розробити формат для проведення диференційованих заліків за результатами виробничих та переддипломних практик.

Зав. практикою

 1. З метою активізації та підвищення якості виховної роботи сприяти залученню студентів до участі у виховних заходах коледжу.

Заступник директора з виховної роботи

 1. В роботі кураторів груп акцентувати увагу на формуванні та розвитку у студентів морально ціннісних орієнтацій, патріотизму, вихованні на традиціях українського народу.

Куратори груп

 1. Посилити роботу з профілактики злочинності, безпритульності та правопорушень серед студентів.

Заступник директора з навчальної роботи

 1. Продовжити створення на сайті коледжу сторінок П(Ц)К та готувати інформаційні матеріали для викладачів та студентів.

Голови П(Ц)К

 1. Посилити контроль та відповідальність викладачів за якістю підготовки молодших медпрацівників.

Навчальна частина

 1. Надавати методичну допомогу викладачам сумісникам та викладачам початківцям у впровадженні ІТ-технологій при викладанні клінічних дисциплін.

Голова методради, Шигимага І.О., голови П(Ц)К

 

Протокол №2 від 14 грудня 2015 року

Рішення:

 1. Скласти графік додаткових занять та консультацій з дисциплін, що виносяться на “Крок М”, які будуть проводитись на базі клінічних кабінетів в позаурочний час.

Зав. кабінетами

 1. Навчальній частині регулярно здійснювати контроль за виконанням графіка додаткових занять та консультацій.

Заступник директора з навчальної роботи, зав. відділенням

 1. Викладачам клінічних дисциплін взяти під свій контроль студентів, які виявили низький рівень знань та проводити індивідуальну роботу з підготовки до “Крок М”.

Викладачі клінічних дисципліни

 1. Регулярно здійснювати контроль рівня знань студентів шляхом виконання тестових завдань на паперових носіях.

Навчальна частина

 1. Кураторам випускних груп регулярно інформувати батьків студентів про стан підготовки до “Крок М”.

 2. Провести бесіду зі студентами випускниками з метою протидії корупції під час складання ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок М”.

Заступник директора з навчальної роботи, куратори

 1. Провести індивідуальну роботу з батьками студентів, які мають низькі результати по тестуванню.

Куратори груп

 

Рішення педагогічної ради

 

 

 

Протокол №3 від 23 травня 2016 року

 

Рішення:

 

 

 

 1. З метою забезпечення якісного контролю знань та вмінь студентів підвищити відповідальність викладачів за підготовку екзаменаційних матеріалів для семестрового контролю та зрізів по практичним навичкам.

 

Голови П(Ц)К, викладачі

 

 

 

 1. Для забезпечення якості викладання професійних дисциплін посилити контроль за виконанням навчальних програм штатними викладачами та викладачами-сумісниками.

 

Заступник директора з навчальної роботи,

 

Голови П(Ц)К

 

 

 

 1. Забезпечити чітку роботу навчальних кабінетів і лабораторій з питань відпрацювань пропущених занять та проведення консультацій і додаткових занять.

 

Постійно

 

Зав. кабінетами, лаборанти

 

 

 

 1. З метою підвищення відповідальності викладачів за якістю підготовки молодших спеціалістів впроваджувати як один із етапів семестрового контролю – тестовий контроль у форматі КРОК М.

 

Звернути особливу увагу на дисципліни, вивчення яких закінчується на ІІІ курсі, та дисципліни вузьких спеціальностей які не виносяться на семестрові екзамени.

 

Голови П(Ц)К, викладачі

 

 

 

 

 

 1. З метою підвищення якості знань та вмінь студентів активізувати роботу школи молодого викладача шляхом проведення майстер-класів, відкритих занять для обміну досвідом, впровадження нових прогресивних методів навчання.

 

Заступник директора з навчальної роботи,

 

методист

 

 

 

 1. Для забезпечення ефективної роботи навчальних кабінетів і лабораторій активізувати роботу по залученню викладачів-сумісників для створення навчально-методичного та матеріального оснащення кабінетів.

 

Голови П(Ц)К, зав. кабінетами

 

 

 

 1. Адміністрації коледжу сумісно з зав. кабінетами продовжувати роботу по оснащенню кабінетів і лабораторій комп’ютерною технікою.