п/п

        Складові  витрат

                            Спеціальність

Мед.сестри на базі 9 кл.

Мед.сестри на базі 11 кл.

Лікувальне на базі 9 кл.

 

1

2

3

4

5

1

Кількість годин за навчальним планом

7922

5971

8007

2

 Кількість студентів, чол..

30

30

30

3

 Вартість однієї пед.години, грн..

64,59

64,59

64,59

4

 Фонд оплати праці пед..працівників,         грн.

511681,98

385666,89

517172,13

5

Нарахування на заробітну плату (22,0%)

112570,04

84846,72

113777,87

6

Усього заробітна плата з нарахуваннями,грн..

624252,02

470513,61

630950,00

7

Сума накладних витрат (95%),грн.

486097,88

366383,55

491313,52

8

Усього витрат, грн.

1110349,90

836897,16

1122263,52

9

Вартість навчання одного студента за рік, грн.

9252,92

9298,86

9352,20